Svissholmen

Svisholmen2
Surnadal kommune kjøpte Svissholmen av Stangvik prestegard i 1988, og regulerte det til friområde. Stangvik grendalag har opparbeidd og tilrettelagt området slik at det i dag er eit attraktivt utfartsområde for folk frå både Surnadal kommune og frå nabokommunane.
 
Stangvik
stangvik
Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum.

mer