Grantroin1
Grantrøin er eit parkliknande skogsområde aust for sentrum av bygda. Det spesielle med dette området er at det finnes fleire varmekjære løvtreslag som vart planta for lenge sidan. Dette blei gjort av den skogbruksinteresserte presten Fredrik Heyerdahl som virka i Stangvik frå 1828 til 1865.

Tresorter som finnes der i dag er gran, furu, einer, lerk, edelgran, hemlock, douglasgran, bøk, eik, alm, hassel, og bjørk.

 
Stangvik
stangvik
Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum.

mer