Bondehuset

bondehuset1
Bondehuset, eller ”Bonhuset”, er oppført i 1921, og er bygdas storstue og naturlege samlingsstad. Det er eit romsleg forsamlingshus som og inneheld daglegvarebutikk med kaffekrok. Arkitektfirma Berner&Berner tegna huset.
 
Stangvik
stangvik
Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum.

mer