Stangvik

Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander. Stangvik er eit tidlerare kommunesentrum frå den gongen fjorden var viktigaste ferdselsåra. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum. I helgene og om sommaren er Stangvik eit populært utfartsområde, og det er mange hytter i bygda. Mykje av aktivitetane og det sosiale livet er samla rundt grendahuset
 
Stangvik
stangvik
Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum.

mer