Stangvik småbåtlag.

Stangvik småbåtlag eig og driv småbåthavna i Stangvik. Dei sel/leiger ut småbåtplassar.

Kontaktpersom er:  Stig Kvendset på tlf: 90139268.

 

100-0042_img_2

 
Stangvik
stangvik
Stangvik ligg i Surnadal kommune på Nordmøre, og er ei bygd med omlag 50 husstander. Det unike i Stangvik er at vi har greidd å halde på eit særprega bygdesentrum.

mer